Porod dítěte v poloze koncem pánevním

Vedení porodu koncem pánevním je vždy ponecháno na rodičce, které jsou vysvětleny možnosti. Rodička sama by se měla rozhodnout, zda chce vést porod spontánně, či zda preferuje císařský řez.

Pokud porod probíhá nekomplikovaně , snažíme se, aby probíhal svým vlastním tempem, bez medikace, bez vyrušování ze strany personálu, nejlépe v přítmí.  Důležité je udržet co nejdéle zachovaný vak blan. Tomu lze pomoci omezením vaginálních vyšetření  na minimum. I.doba porodní obvykle trvá delší dobu, je vhodné využít přirozené tlumení bolestí - sprcha, dechové relaxace, masáže, aromaterapie, muzikoterapie a homeopatie. Protože    i druhá doba porodní může trvat další dobu, je vhodné v průběhu té první kontrolovat  ve dvou až tříhodinových intervalech kardiotokograficky kondici dítěte. Pro správné dorotování hýždí a ramének je vhodné v první době porodní volit polohu na tom boku, kde jsou záda dítěte.

II.doba porodní začíná zajitím branky, v té chvíli se rodička rozhoduje, jakou polohu pro porod zvolí,       i když do popředí zájmu se stále více u porodu koncem pánevním dostává poloha na všech čtyřech, stále je více zkušeností v poloze na zádech.

Ve III.době porodní preferujeme spontánní porod placenty bez použití medikamentů.

Porodník by se měl zaměřit na rizikové faktory spojené s vaginálním vedením porodu.

Rizikové faktory :

růstová restrikce dítěte - váhový odhad pod 2500 g může znamenat sníženou rezervu a schopnost tolerance akutní hypoxie za porodu . Ve II.době porodní totiž může dojít ke kompresi pupečníku a v případě nedostatečných rezerv dochází k rychlému poklesu tonu  těla dítěte, ke vztyčení ruček a k dalšímu prohloubení hypoxie vlivem prodloužení porodu.

inkompletní naléhání koncem pánevním / kromě inkompletního naléhání hýžděmi/

nepoměr mezi pánví rodičky a velikostí hlavičky - je nutné mít změřené pánenvní rozměry a ultrazvukový odhad velikosti dítěte by u prvorodičky neměl být přes 3 500 g a vícerodičky                přes 3 800 g

deflexe hlavy dítěte - je potřeba na začátku porodu provést ultrazvukové vyšetření a jestliže obličej směřuje k hrudníku matky, je lépe od vaginálního vedení porodu ustoupit. Deflexe hlavy může být důsledkem nedostatečného tělesného tonu, zapříčiněného nitroděložní tísní.

naléhající pupečník -  riziko výhřezu - od spontánního porodu je nutno ustoupit


Stále se diskutuje nejvhodnější poloha rodičky ve II.době porodní. V posledních letech přibývá studií, které poukazují na fakt, že je li rodička v poloze na všech čtyřech , klesá potřeba zásahů do porodu ze strany lékaře. Dítě v poloze koncem pánevním se nechá vlastní vahou volně klesat k podložce a tak po dokončení vnitřní rotace se rodí obličejem do vyhloubení kosti křížové, obličejem nahoru. Během průchodu dítěte pánví je pupečník uložen nad plodem a dochází k jeho menšímu stlačení . Pánev rodičky  v poloze na všech čtyřech se dostává do výhodnější pozice pro porod .

Vytvořte si webové stránky zdarma!