Poradna pro antikoncepci

Přípravky kombinované hormonální antikoncepce jsou složeny z estrogenů a progestinů. Způsob a délka podávání jsou dány aplikační formou přípravku a jeho konkrétním složením. Přesné informace uvádí SPC a příbalový leták. Mechanismus účinku spočívá zejména v blokádě ovulace. Selhání metody není zdravotní indikací k umělému ukončení těhotenství. Jako metodu první volby preferujeme přípravky s nízkou, popřípadě velmi nízkou denní dávkou estrogenů. Je možno je doporučit ženám do 35 let věku; nekuřačkám bez věkového omezení. Parita ženy nerozhoduje. Věková hranice zdravých uživatelek kombinované hormonální antikoncepce není stanovena. U žen nad 35 let věku se považují za bezpečné přípravky s velmi nízkou nebo nízkou denní dávkou estrogenu - vyhýbáme se progestinům s reziduální androgenní aktivitou. Vysazení nebo přechod na hormonální substituční léčbu jsou indikovány při sérových hladinách FSH vyšších než 30 IU/l (měřeno šest dnů po skončeném užívání hormonální antikoncepce). Při dlouhodobém užívání přípravku, který vyhovuje, není důvod k jeho změně, přerušení užívání ani jakémukoli laboratornímu vyšetření. Délka užívání přípravků kombinované hormonální antikoncepce není omezena. Přípravky se užívají cyklicky, popřípadě i v prodloužených cyklech (které mohou být nestejně dlouhé), nebo kontinuálně (v tomto případě volíme monofazické přípravky). 

Vytvořte si webové stránky zdarma!